PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Aktywna tablica

Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy

      Nasza szkoła uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale dydaktyczne w nowoczesne monitory interaktywne.

      Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

      Tablice interaktywne, które posiadamy stały się jednym z podstawowych narzędzi pracy nauczycieli. Wykorzystywane są i będą na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VIII.

      Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie uczniów. Tablice wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów
prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy
i umiejętności. Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

      Z programu skorzystają także nauczyciele, którzy z jednej strony zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

      Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami
i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:

Szkoła Podstawowa w Złotej

Szkoła Podstawowa w Głazowie

Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach

Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach
internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.
Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt na wszystkich lekcjach. Korzystają i polecają innym następujące strony internetowe:
www.etwinning.pl – platformę etwinning.net – można na niej znaleźć ciekawe pomysły na projekty,
www.Pisu Pisu.pl - ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka
czytania i poprawnego pisania,
www.MATZOO.pl – zadania z matematyki,
www.matematyka.pl
www.learningapps.org – ćwiczenia interaktywne,
www.scholaris.pl – scenariusze zajęć,
www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki,
www.kahoot.com – quizy,
www.quizizz.com –quizy,
www.teachingenglish.org.uk – scenariusze lekcji,
www.dlanauczyciela.pl – słownictwo, gramatyka, filmy, audio,
www.ling.pl – dobry słownik,
www.katechizmy.com – ćwiczenia sprawdzające wiadomości, gry dydaktyczne,
www.muzykotekaszkolna.pl – filmy nawiązujące do różnych zagadnień związanych z muzyką, definicje, zaprezentowanie postaci związanych z światem muzyki,
www.nauczanie.librus.pl – prezentacje (opracowane lekcje), ćwiczenia interaktywne, strona płatna,
- www.Medianauka.pl - nauka online z biologi, informatyki, matematyki i innych przedmiotów.


Strony, gdzie można samemu tworzyć gry i zabawy językowe:

www.wheeldecide.com (koło fortuny)
www.wordle.net (chmury wyrazowe)
www.lyricstraining.com (słowa piosenek do uzupełnienia)
www.superteachertools.us/jeopardyreview (powtórzenie różnych słówek, zwrotów itp.)
www.superteachertools.us/millionaire (milionerzy)
www.dobblemania.pl (gra Dobble w wersji komputerowej)Scenariusze i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi TIK:Scenariusz zajęć matematycznych w klasie III

Temat: Gry i zabawy matematyczne. Tabliczka mnożenia.


Cele szczegółowe:
Uczeń:
•dokonuje obliczeń pamięciowych w zakresie
tabliczki mnożenia do 100

• współpracuje w zespole na zasadach partnerstwa

• potrafi pogodzić się z wygraną i porażką.

Metody pracy:

• czynnościowa

• problemowa

• aktywizująca

Formy pracy:

• zespołowa

• indywidualna.
Środki dydaktyczne: plansza z szyfrem, kartoniki z działaniami i wynikami, domino matematyczne, kostki do gry, karty do gry, karty pracy ucznia.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci i zaproszenie do zabawy –
rozszyfrowanie hasła wg podanego kodu „Tabliczka mnożenia”.

2. Zaznajomienie dzieci z tematem zajęć. Pogadanka
na temat potrzeby nauki tabliczki mnożenia. Omówienie warunków oceny pracy
uczniów. Zachęcenie do poznania zabaw, które mogą uatrakcyjnić naukę.

3. Dzieci przypominają, co oznacza pojęcie iloczyn.
Domino matematyczne. Układanie kostek domina z ogólnie znaną zasadą, obliczanie
iloczynów.

4. „Taksówki matematyczne”

Nauczyciel rozkłada na stolikach
kartoniki z działaniami (iloczynami). Jedno dziecko „taksówkarz” otrzymuje
kartonik z wynikiem mnożenia. Zadaniem dzieci jest odnaleźć działanie i
dołączyć do wyniku „taksówkarz”.

5. „Kostki do gry” - mnożenie w zakresie 36

Wybrani uczniowie rzucają parą
kostek do gry. Podają iloczyn wyrzuconych liczb. Dzieci zapisują działania i ich wynik.

6. Karty do gry – mnożenie w zakresie 100

Uczniowie losują dwie karty do gry,
podają iloczyn liczb jednocyfrowych.

7. Zabawa ruchowa

Wybrani uczniowie losują kartę do
gry, dzieci wykonują wskazaną przez kartę liczbę ćwiczeń np. 5 podskoków,
przysiadów itp.

8. Interaktywna gra edukacyjna

Dzieci dobierają obrazki z działaniami do obrazków z wynikami działań – mnożenie

przez 7.

9. Zabawa matematyczna – gra „Lotto”

Nauczyciel wymienia iloczyny liczb
jednocyfrowych. Uczniowie odnajdują wartość podanego iloczynu pośród liczb
zamieszczonych w tabeli. Uczeń, który pierwszy odnajdzie właściwą liczbę, podnosi
rękę do góry i mówi „Lotto”.

10. Interaktywne ćwiczenie – puzzle matematyczne

Dobieranie do wyniku mnożenia,
odpowiedniego działania. Prawidłowe dobranie działania powoduje odkrycie
puzzla.

11. Praca indywidualna w kartach pracy ucznia. Uczniowie samodzielnie obliczają iloczyny
dwóch liczb.

12. Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów.Scenariusz zajęć technicznych w klasie III

Temat: Mój instrument muzycznyCele szczegółowe:

Uczeń:
• rozpoznaje instrumenty perkusyjne

• konstruuje instrument zgodnie z instrukcją

• wie jak zbudowany jest instrument

• potrafi wydobyć z niego dźwięk.

Metody pracy:

• praktycznego działania

•problemowa

• aktywizująca.

Formy pracy:

•indywidualna

• grupowa.


Środki dydaktyczne: plansze
interaktywne, materiały potrzebne do wykonania instrumentu: puszki, baloniki,
papier ozdobny, klej, nożyce, patyki, wykonany instrument, podręcznik.


Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie nazw instrumentów perkusyjnych

-plansza interaktywna – słuchanie
opisu i dźwięku prezentowanych instrumentów

-ćwiczenie interaktywne: dopasowywanie
instrumentów do dźwięku.

2. Praca z podręcznikiem „Nasza szkoła kl. 3” s. 10 i 11

-oglądanie ilustracji, omówienie materiałów z jakich zbudowane są instrumenty, czytanie instrukcji wykonania.

3. Nauczyciel demonstruje wykonanie jednego z instrumentów i prezentuje wykonane pozostałe.

4.Każde dziecko wybiera jeden instrument i materiały potrzebne do jego wykonania. Następnie przystępuje do wykonania instrumentu zgodnie z poznaną instrukcją.

5. Po zakończeniu pracy, dzieci prezentują wykonane
przez siebie instrumenty, wydobywając z nich dźwięk.

6. Bawimy się dźwiękami:
-wszystkie dzieci siadają w kręgu,
nauczyciel wystukuje rytm, a wskazane dzieci grają go na swoim instrumencie

-rytmiczne echo – dzieci siedzą w
parach tyłem do siebie, jedno dziecko podaje rytm, a drugie odtwarza go na
swoim instrumencie.

7. Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów.