PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH
2023/2024
 Projekt "STOP PRZEMOCY!" polega na przeprowadzeniu szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej,mającej na celu ukazanie znaczenia znajomości prawa przez obywateli (również młodzież i dzieci) w celu przeciwdziałaniu zjawisku przemocy psychicznej i fizycznej. Oznacza to, że prowadząc kampanię edukacyjno-informacyjną,ukazana została rola i znaczenie prawa oraz zagadnień z nim związanych, jako środek oddziałujący i skutecznie przeciwdziałający przemocy w znaczeniu psychicznym i fizycznym. Chcemy również jako przeciwwagę ukazywać dobre i świadome obywatelskie zachowania świadków przemocy i przestępczości będącej jej skutkiem, tak aby minimalizować i zneutralizować ewentualne negatywne jej skutki.Przedstawione zostały definicje, przykłady i skutki stosowania przemocy psychicznej, fizycznej i rówieśniczej oraz omówiono możliwości pomocowe i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

2022/2023

LEKCJE Z EMOCJAMI.  JAK DBAĆ O SWÓJ NASTRÓJ?
Podczas trwania projektu  uczniowie poznawali umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami? Uczyli się  rozpoznawać, oswajać i wyrażać emocje? Dzięki projektowi dzieci poznali  wartość i rolę różnych uczuć.
Podczas zajęć uczniowie rozwijali  swoją empatię, samoświadomość oraz poznawali  sposoby akceptowania trudnych odczuć. 
2022/2023
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami" - kl. I i III


Zadanie "Sensoryczny spacer" - październik

NAUKA PŁYWANIA 

Zajęcia  dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to jedno z zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aktywizacja dzieci i młodzieży to jeden z priorytetów ministerstwa. Dzięki programowi uczniowie klasy III i IV kontynuują naukę pływania po wakacyjnej przerwie.

Rok 2014/2015

Szkoła realizuje  inicjatywę lokalną pt. " Jak drzewiej bywało" w ramach programu Dom  Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 finansowanego z Narodowego Centrum Kultury. 
Kliknij, aby edytować treść...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

        W naszej szkole jest realizowany projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Samborzec w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" w następujących formach:

 


• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący Agnieszka Godowska
 

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych (matematyczno - przyrodniczych) - prowadzący Jolanta Juda


• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (w zakresie muzyki, rysunku, rzeźby i aktorstwa) - prowadzący Bernarda Garnuszek