PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Rok 2014/2015

Szkoła realizuje  inicjatywę lokalną pt. " Jak drzewiej bywało" w ramach programu Dom  Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 finansowanego z Narodowego Centrum Kultury. 
Kliknij, aby edytować treść...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

        W naszej szkole jest realizowany projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Samborzec w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" w następujących formach:

 


• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadzący Agnieszka Godowska
 

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych (matematyczno - przyrodniczych) - prowadzący Jolanta Juda


• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (w zakresie muzyki, rysunku, rzeźby i aktorstwa) - prowadzący Bernarda Garnuszek