PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Nauczyciele

mgr Bernarda Garnuszek – nauczanie zintegrowane,

mgr Agnieszka Godowska – nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, muzyka

mgr Ewelina Drzazga – wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, plastyka, zajęcia świetlicowe

mgr Małgorzata Słodkowska - wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe,

mgr Dorota Krajewska – przyroda

mgr Agnieszka Forc - geografia, historia, WOS, język angielski

mgr Anna Korona –  język angielski

Ks. Grzegorz Rożek – religia

mgr Joanna Macias – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Jolanta Ziarko – informatyka, technika

mgr Karol Borycki - wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Juda - język polski

mgr Dominika Kołacz - chemia

mgr Renata Teter - język niemiecki
 
mgr Wioletta Świerkula - biologia

mgr Artur Brzozowski - edukacja dla bezpieczeństwa