PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Nauczycielemgr Agnieszka Godowska – edukacja wczesnoszkolna      i przedszkolna, muzyka

mgr Ewelina Drzazga –  edukacja wczesnoszkolna, plastyka,

mgr Żaneta Papka - wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe,

mgr Dorota Krajewska – przyroda, wos,

mgr Agnieszka Forc - geografia, historia, język angielski

mgr Anna Korona –  język angielski , zajęcia świetlicowe

mgr Bożena Mruk – religia

mgr Joanna Macias – matematyka, fizyka

mgr Jolanta Ziarko – informatyka, technika

mgr Karol Borycki - wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Juda - język polski, biblioteka

mgr Dominika Kołacz - chemia

mgr Renata Teter - język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Wioletta Świerkula - biologia

mgr Justyna Góras - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Kinga Młodożeniec-Wierzgacz - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Katarzyna Burlikowska - pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia