PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Nauczycielemgr Agnieszka Godowska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, muzyka

mgr Ewelina Drzazga –  edukacja wczesnoszkolna, plastyka,

mgr Żaneta Papka - wychowanie przedszkolne, zajęcia świetlicowe,

mgr Dorota Krajewska – przyroda

mgr Agnieszka Forc - geografia, historia, WOS, język angielski

mgr Anna Korona –  język angielski , zajęcia świetlicowe

Ks. Tomasz Flis – religia

mgr Joanna Macias – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Jolanta Ziarko – informatyka, technika

mgr Karol Borycki - wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Juda - język polski, biblioteka

mgr Dominika Kołacz - chemia

mgr Renata Teter - język niemiecki
 
mgr Wioletta Świerkula - biologia

mgr Artur Brzozowski - edukacja dla bezpieczeństwa

Agata Marciniak - asystent nauczyciela przedszkola