PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Koła zainteresowań dla uczniów klas
I - VIII w roku szkolnym 2020/2021Koło artystyczne - kl. I
Opiekun: pani Małgorzata Słodkowska

Koło ekologiczne - kl. I - III
Opiekun: pani Małgorzata Słodkowska

Koło ortograficzne - Klasa II
Opiekun: pani Bernarda Garnuszek

Koło origami - kl. IV
Opiekun: pani Joanna Macias

Koło matematyczne - kl.  IV
Opiekun: pani Joanna Macias

Koło teatralne- kl. V
Opiekun: pani Jolanta Juda

Koło rekreacyjno - sportowe - kl. IV - VIII
Opiekun: pan Karol Borycki

Koło kulinarne - kl. IV - VIII
Opiekun: pani Agnieszka Forc

Koło językowe - kl. VI
Opiekun: pani Renata Teter