PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Koła zainteresowań dla uczniów klas
0 - VIII w roku szkolnym 2023/2024

Koło czytelnicze - kl. I
Opiekun: Żaneta Papka

Koło językowe - kl. III-V
Opiekun: pani Anna Korona

Koło turystyczno-krajoznawcze - kl. VIII
Opiekun: pani Wioleta ŚwierkulaRobotyka kl. 0- VIII
Opiekun: pani Ewelina Drzazga

Sensoplastyka kl I, III
Opiekun: pani Katarzyna Burlikowska

Koło kulinarne - kl. IV ,V
Opiekun: pani Agnieszka Forc

Koło językowe - kl. VI
Opiekun: pani Renata Teter

Terapia ręki
Opiekun: pani Katarzyna Burlikowska

Koło ekologiczne
Opiekun:pani Dorota Krajewska