PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Doradztwo zawodowe

Wizyta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu 
22.03.2024 uczniowie naszej szkoły w ramach doradztwa zawodowego zapoznali się z kierunkami  oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzui. Mieli możliwość naocznie obserwować, czym zajmują się  uczniowie pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Planuj – wyznaczaj – działaj – z MCK / OHP Sandomierz
06.02.2024 doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery przy 13-4 Hufcu Pracy w Sandomierzu - Angelika Koc, przeprowadziła z uczniami zajęcia z doradztwa zawodowego mające na celu przybliżyć młodzieży jak ważne jest świadome kształtowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważny krok w życiu młodego człowieka i należy mu poświęcić czas by był trafny. Celem spotkania było wsparcie młodych ludzi w procesie planowania dalszej edukacji. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat metod skutecznego planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zachęcono uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w MCK Sandomierz.Przybliżono ofertę edukacyjno- wychowawczą Hufca w Sandomierzu, omówiono korzyści płynące z przystąpienia do OHP, scharakteryzowano dualny system nauczania, program nauki w Szkole Branżowej I Stopnia. Wskazano na zalety praktycznej nauki zawodu, rozdano materiały informacyjno-promocyjne, plakat, ulotki MCK oraz OHP.

Dzień Doradztwa Zawodowego w ZPPO Samborzec.
 Dziękujemy za zaproszenie!!! To był fantastyczny dzień, pełen
ciekawych spotkań i dużej dawki wiedzy, którą z pewnością wykorzystamy przy wyborze szkoły średniej.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące doradztwa zawodowego:

Rodzicu – 

jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły  ponadpodstawowej i zawodu.
Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie: 
Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? 

Rodzicu, przede wszystkim możesz:
  • zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach, 
  • przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”,
  • rozmawiać na temat intersujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
  • towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji przez fazę zainteresowań do krystalizacji pomysłów na siebie,
  • angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.


Webinar dla rodziców „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”


Artykuł „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej”: 


Predyspozycje zawodowe

Predyspozycje zawodowe – określane są mianem wrodzonych skłonności do wykonywania danego zawodu. Ściśle wiążą się z uzdolnieniami, talentami posiadanymi przez daną osobę.


Nasz charakter odbija się na sposobie naszej pracy. Pewne predyspozycje ułatwiają nam działanie w określonych zawodach i na danych stanowiskach. Jak je określić?


Rozważając problem predyspozycji zawodowych, należy zacząć od zadania sobie ważnego egzystencjalnego pytania: kim jestem? Określenie swej osobowości to praca na lata, ale istnieją pewne narzędzia pomagające ustalić nasze zdolności. Predyspozycje to pojemne pojęcie. Zawiera w sobie cechy określające osobowość, temperament, talenty oraz preferencje, czyli zainteresowania, pasje i wartości. To, jakie predyspozycje posiadamy, nie musi być dla nas oczywiste, czasami zaś, poddani presji otoczenia, uznajemy pewne zdolności za własne i idziemy przez życie niejako w cudzej skórze. Warto mieć więc w pamięci Sokratejskie zawołanie: „Poznaj samego siebie!”

Do poznania samego siebie użyteczne mogą okazać się opracowane przez psychologów i rekruterów testy predyspozycji. To zestawy twierdzeń na temat preferencji i stylów działania, które analizujemy pod kątem zgodności z naszym charakterem. „Kocham towarzystwo”, „lubię rywalizację”, „muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć pracę nad projektem” - czy któryś z tych opisów możemy do sobie przypisać?

Odpowiedź ukazuje, który z rodzajów aktywności jest nam bliższy. A istnieje ich kilka: kierowniczy, społeczny, metodyczny, innowacyjny lub przedmiotowy. Odpowiednio charakteryzują one pracownika jako lidera, społecznika, metodologa, pomysłodawcę przedsięwzięć, czy też rzemieślnika. Jeśli rzetelnie zastanowimy się nad odpowiedziami, możemy trafić w dziesiątkę z wyborem zawodu, lub stanowiska zgodnego z preferowanym stylem pracy.

Istnieje możliwość poprawy niektórych niedoskonałości naszego charakteru. Załóżmy, że nasza praca wymaga od nas łatwości komunikacji z klientem, tymczasem należymy raczej do osób nieśmiałych. Nie jesteśmy bezradni, możemy nad sobą pracować - Chcąc na przykład poprawić nasze umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi, możemy zacząć od sporządzenia listy czynności, które wykonujemy w sytuacjach społecznych (np. mówimy komplementy, krytykujemy, narzekamy). Następnie sprawdzamy, jak często wykonujemy każdą z nich i w jakich warunkach. Na koniec możemy wyznaczyć cele, które pomogą nam stać się takimi ludźmi, jakimi chcielibyśmy być – stwierdza psycholog Robert E. Franken. Jest to metoda kreowania naszych uzdolnień oparta na samoobserwacji, wyciąganiu wniosków z naszych działań.

Psycholodzy twierdzą, że nie powinno się walczyć z dominującymi cechami charakteru, ale zaakceptować je i wykorzystać na swoją korzyść. Człowiek o uosobieniu artystycznym, z pewnością nie zrealizuje się w finansach i księgowości, bo przy wysokim poziomie kreatywności, wykonywanie powtarzanych i rutynowych prac, będzie dla niego drogą przez mękę.


Zaciekawiło Cię jakie masz predyspozycje?
Zapraszam do wykonania testów predyspozycji zawodowych!

Testy online

Poniżej znajdują się różne rodzaje testów, występujące w poradnictwie zawodowym. Jedne badają osobowość, inne predyspozycje, umiejętności i talenty. Jeśli potrzebujesz szczegółowej analizy oraz omówienia wykonanego testu, a może pogłębionej diagnozy – zapraszam na indywidualna rozmowę doradczą do mnie. Już dziś możemy wspólnie zaplanować Twoją karierę edukacyjno – zawodową!Ciekawe strony

- filmy o zawodach "Drogi zawodowe"

- filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu

- Mapa Karier

-Skąd czerpać wiedzę o zawodach? 
Polecamy najciekawsze kanały na YouTube i podcasty.

Kliknij, aby edytować treść...
https://pl.padlet.com/jolbig44/s95nrrq5ubfmcul4